Gdańska Liga 2018

 Singiel Średnia 
3x3x3Jakub Kubiak - 5.77GLS IV 2017Michał Pleskowicz - 7.52GLS IV 2016
2x2x2Maciej Czapiewski - 0.94GLS III 2017Maciej Czapiewski - 1.45GLS II 2018
4x4x4Wojciech Knott - 27.16GLS III 2018Wojciech Knott - 30.53GLS III 2018      
5x5x5 Michał Halczuk - 46.82 GLS III 2018 Michał Halczuk - 55.86 GLS III 2018
6x6x6Michał Halczuk - 1:34.21 GLS III 2018 Michał Halczuk - 1:41.09 GLS III 2018   
7x7x7 Michał Halczuk - 2:28.14GLS III 2018  Michał Halczuk - 2:28.71GLS III 2018 
3x3x3 BLDGrzegorz Jałocha - 28.52GLS Final 2017Krzysztof Bober - 36.55GLS I 2018
3x3x3 FMMarcin Stachura - 24GLS V 2017Marcina Stachura - 27.33GLS V 2017
3x3x3 OH Michał Rzewuski - 10.45GLS II 2018Michał Rzewuski - 12.52GLS II 2018
3x3x3 WF----
ClockWojciech Knott - 4.62GLS IV 2017Wojciech Knott - 5.47GLS IV 2017
MegaminxJan Zych - 43.19GLS Final 2017Jan Zych - 49.55GLS Final 2017
PyraminxTymon Kolasiński - 1.36GLS I 2018Tymon Kolasiński - 2.02GLS Final 2017
SkewbJonatan Kłosko - 1.53GLS Final 2017Michał Rzewuski - 2.33GLS I 2018
Square-1Michał Krasowski - 11.58GLS IV 2017Michał Krasowski - 14.16GLS IV 2017
4x4x4 BLDWitali Bułatow - 3:41.32GLS Final 2017  
5x5x5 BLDWitali Bułatow - 12:56.00GLS Final 2017  
3x3x3 MBLDWitali Bułatow - 29/29 (59:13)GLS Final 2017