Działalność oficjalna

Zmiany w regulaminie WCA!

Jak już może zauważyliście od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe zmiany w Regulaminie WCA. Zanim opracujemy pełną, polską wersję ze zmianami prześledźmy najważniejsze punkty, które ulegają zmianie:

 • Łamigłówki zawierające logo nie będą dłużej dozwolone w konkurencjach blindowych. Wcześniej było to zależne od decyzji delegata WCA, czy dane logo jest wyczuwalne. Teraz każde jest zabronione.
 • Format w konkurencji 3x3x3 stopami uległ zmianie z średniej z 3 na średnią z 5. Ma to na celu sprawdzenie, czy zmiana formatu wpłynie na popularność tej konkurencji i jak dalej postępować z tą konkurencją.
 • Zostało doprecyzowane podpisywanie wyników na karcie startowej. Sędzia musi się podpisać od razu po zapisaniu wyniku, a zawodnik podpisuje się po wszystkim potwierdzając poprawność czasu i podpis sędziego. To właśnie zawodnik jest odpowiedzialny za to, żeby zarówno on jak i sędzia byli podpisani na karcie. Uniknie to sytuacji, w której sędzia się nie podpisze na karcie i po zawodach wynik będzie musiał być zmieniony na DNF.
 • Wszystkie elektroniczne słuchawki są zabronione. Nie ma znaczenia, czy są podłączone do innego urządzenia czy nie.
 • Podczas preinspekcji w układaniu stopami zawodnicy mogą używać teraz rąk (oraz innych części ciała).
 • Próby wykonywane na niedozwolonej łamigłówce będą dyskwalifikowane. Jeżeli jednak zostanie to wykrtyte w czasie rundy, delegat WCA może zadecydować o przyznaniu dodatkowych prób zawodnikowi na właściwej łamigłówce, które zastąpią te wykonywane na nielegalnej.
 • Dozwolone są wszystkie zaokrąglone łamigłówki (nie tylko 7x7x7).
 • Domyślnym formatem dla 2x2x2-5x5x5, 3x3x3 jedną ręką i stopami, clock, megaminx, pyraminx, skewb i sq-1 jest średnia z 5 albo najlepsze z 2/średnia z 5 (czyli opcja z cutoffem). Wszystkie pozostałe formaty musza być zatwierdzone przez Zarząd WCA.
 • Jeżeli podczas układania jedną ręką, zawodnik przypadkowo dotknie innej części ciała to nie jest to uznawane za DNF, w zależności od decyzji sędziego.
 • Jeżeli po zatrzymaniu stopera łamigłówka spadnie na kolana zawodnika zostaje przyznana kara 2 sekund, ponieważ zawodnik dotyka łamigłówki. Jeżeli jednak istnieje podejrzenie, że zawodnik zrobił ruch po zatrzymaniu stopera, wynikiem będzie DNF w zależności od decyzji sędziego lub Delegata WCA.
 • Zostało doprecyzowane, że oprócz rozmawiania z sędzią podczas próby, zawodnik może również rozmawiać z Delegatami WCA.
 • Usunięte zostały cutoffy bazujące na liczbie zawodników awansujących do drugiej fazy (tak jak na Mistrzostwach Polski 2016 w 6x6x6 i 7x7x7). Pozostały tylko cutoffy bazujące na czasach.
 • Warunki przechodzenia do kolejnej rundy (np. liczba lub procent zawodników) muszą być ogłoszone przed rozpoczęciem trwającej rundy i nie powinny być później zmieniane.
 • Stackmat musi być używany do wszystkich prób. Wyjątkiem są konkurencje bez preinspekcji, gdzie zawodnik przewiduje, że jego czas przekroczy 10 minut, tam jest to opcjonalne.
 • W konkurencji układania wielu kostek bez patrzenia, łamigłówki powinny być ułożone w kształt kwadratu tak jak to jest możliwe (np. przy 8 łamigłówkach powinny być ustawione w 2 rzędy po 3 łamigłówki i 1 rząd z dwiema łamigłówkami).
 • Zostały dodane pewne ograniczenia odnośnie zarządzania rejestracją. Jeżeli zostanie osiągnięty limit zawodników, rejestracja na miejscu nie jest dozwolona. Limit zawodników powinien być ogłoszony i może być zmieniany jedynie za zgodą Zarządu WCA. Dodatkowe terminy rejestracji muszą być ogłoszone przynajmniej 48 godzin przed rozpoczęciem.
Dodatkowo, chciałbym przypomnieć zawodnikom o punkcie, który ostatnio jest nagminnie łamany i z którego będą wyciągane z niego konsekwencje. Chodzi o punkt 2g3 regulaminu, który mówi o tym, że zawodnicy nie mogą rozmawiać o stanie pomieszania łamigłówek w poczekalni podczas trwającej rundy. Karą jest za to dyskwalifikacja z konkurencji. Niedopuszczalny jest fakt, że zawodnicy dzielą się ze sobą wrażeniami po pierwszym ułożeniu, kto miał lepszego crossa, skoro może tam przebywać jeszcze ktoś kto nie miał tej próby. W przyszłym sezonie jako Delegaci będziemy szczególnie wyczuleni na tym punkcie.
 
Opracowanie: Wojciech Szatanowski 

inne z kategorii