Gdańska Liga 2020

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące GLS lub chcesz wesprzeć naszą inicjatywę, zapraszamy do kontaktu:

   Adam Polkowski - adam.polkowski@kostkarubika.org

   Karolina Wiącek - karolina.wiacek@kostkarubika.org