Słownik

  1. Forced skip/wymuszony skip - spowodowanie pominięcia danego etapu układania poprzez dodanie lub zmianę pewnych ruchów.
  2. Fullstep - ułożenie, w którym wystąpiły wszystkie główne etapy danej metody - nie miało żadnych skipów.
  3. Lock - "zacięcie się" kostki - gdy występuje lock, nie jest możliwe wykonanie normalnego ruchu - należy cofnąć ruch i wykonać go ponownie.
  4. Main - kostka, na której zawodnik układa najczęściej.
  5. Pop - wypadnięcie elementu lub wielu elementów z kostki.
  6. Rolling pop - przypadkowy obrót jednego narożnika w układance. Najczęściej nie jest możliwe ułożenie jednego narożnika "legalnymi" ruchami.
  7. Skip - szczęśliwe pominięcie etapu danej metody w ułożeniu.