Słownik

Rekordy

 1. AfR - rekord Afryki.
 2. AsR - rekord Azji.
 3. CR - rekord kontynentu.
 4. ER - rekord Europy.
 5. FWR - rekord świata kobiet. Można się spotkać także z nazwami FER, FNR itd.
 6. NAR - rekord Ameryki Północnej.
 7. NR - rekord kraju.
 8. PB - rekord życiowy.
 9. PR/oficjalne PB - najlepsze ułożenie zawodnika wykonane na zawodach.
 10. SAR - rekord Ameryki Południowej.
 11. SR - rekord Stanu. Polskim odpowiednikiem są rekordy województw.
 12. UWR - nieoficjalny rekord świata (nazwa wykorzystywana w odniesieniu do domowych wyników w oficjalnych konkurencjach lub jakichkolwiek wyników w nieoficjalnych konkurencjach). Występują też nazwy: UER, UNR itd.
 13. WB - najlepsze ułożenie wykonane kiedykolwiek - WB jest UWR-em lub WR-em - tym z nich, który jest lepeszy. Niektórzy używają nazw UWR i WB w tym samym znaczeniu (nieoficjalny rekord świata).
 14. WR - rekord świata.
 15. WR10 - rekord życiowy zawodnika dający mu awans na dziesiąte miejsce na świecie.
 16. WR podium - najlepszy na świecie wynik będący sumą wyników medalistów pewnych zawodów. Występują też: NR podium, ER podium itd.
 17. YTUWR - "YouTube Unofficial World Record" - najlepszy wynik, którego nagranie opublikowano na YouTube.

Inne wyniki

 1. Ao5 - średnia z 5 ułożeń. Spotykane są też inne warianty: ao12, ao100 itd. Średnia ao z x ułożeń liczona jest jako średnia arytmetyczna z 90% "środkowych" ułożeń (tzn. odrzucane jest 5% najlepszych i 5% najgorszych wyników). Można się spotkać także z nazwą AVG, np. AVG5.
 2. Best - 1. najlepsze ułożenie w sesji, 2. rekord życiowy zawodnika.
 3. Bo3 - format, w którym zawodnicy są klasyfikowani według ich najlepszego z trzech ułożeń.
 4. DNF - "Did Not Finish" - dyskwalifikacja ułożenia.
 5. DNS - "Did Not Start" - nierozpoczęcie próby (np. spóźnienie się lub zrezygnowanie z niej) - dyskwalifikacja próby.
 6. Extra/dodatkowe - dodatkowe ułożenie przyznane przez Delegata WCA podczas oficjalnych zawodów w sytuacjach, w których czynniki niezależne od zawodnika przeszkodziły mu w układaniu lub próba została przeprowadzona niezgodnie z regulaminem (np. przez błąd sędziego).
 7. Mo3 - średnia z 3 ułożeń - w formacie mo ("mean of") liczone są wszystkie czasy - nawet najgorszy i najlepszy z nich.
 8. N+1 - pierwsze miejsce nie dające awansu do kolejnej rundy. Analogicznie: n - ostatnie miejsce dające awans.
 9. Over - "powyżej" - przeciwieństwo "sub".
 10. Single - 1. pojedyncze ułożenie, 2. najlepsze ułożenie w sesji.
 11. Sub - "poniżej", np. "układam sub20" może oznaczać "układam poniżej 20 sekund". "Sub" można używać też w odniesieniiu do innych osób, np. "jestem sub Rogal" oznacza "układam szybciej od Przemysława Rogalskiego".
 12. Średnia globalna - średnia liczona na podstawie wielu wyników, np. ao100, ao1000.
 13. Worst - najgorsze ułożenie w sesji.