Słownik

  1. Układanie algorytmowe - układanie danego etapu za pomocą zapamiętanych algorytmów.
  2. Color neutral/CN - umiejętność rozpoczynania ułożenia od dowolnego koloru, tzn. od tego, na którym początek wygląda na "najszybszy".
  3. Dual neutral/DN - color neutral ograniczony do dwóch kolorów, zwykle położonych naprzeciwko siebie.
  4. Fingertrick - umiejętne wykorzystanie palców do wykonywania szybkich sekwencji ruchów.
  5. Układanie intuicyjne - układanie danego etapu poprzez samodzielne dojście do rozwiązania - bez wykorzystania żadnych wyuczonych algorytmów.
  6. Look ahead - umiejętność przewidywania sytuacji na kostce po wykonaniu danej sekwencji ruchów w trakcie jej wykonywania. Look ahead utożsamiany jest z płynnym układaniem czyli takim, które jest pozbawione pauz.
  7. Method neutral - umiejętność wybierania metody w preinspekcji (w zależności od układu elementów na kostce pomieszanej danym scramblem).
  8. Onelook - "jedno spojrzenie" - 1. ułożenie w całości przewidziane w preinspekcji, 2. etapy ułożenia przewidziane w preinspekcji (np. onelook pierwszych dwóch par F2L-a).
  9. Preinspekcja - czas przeznaczony na oglądanie układanki i planowanie pierwszych ruchów. Na oficjalnych zawodach preinspekcja trwa 15 sekund, a w jej trakcie nie można wykonać żadnego ruchu na kostce.
  10. Regrip - zmiana chwytu kostki w czasie ułożenia.